Предмет: Читання креслень

Завдання для груп № 21 та № 41

Викладач: Левченко Алла Миколаївна.

Телефон для надсилання відповідей та консультацій: 0952118274

Група № 21. Завдання з 27 по 30 квітня

30.04.2020  Тема 25  Умовності  і спрощення зображень на складальних кресленнях.

Д/З Опрацювати с.357-359.

30.04.2020  Тема 26  Зображення нероз’ємних з’єднань (заклепкових, зварних, клейових).

Д/З Опрацювати с. 370-374, відповісти на питання с .374; опрацювати с.411-426; в конспекті накреслити табл.. с.420-421, с.423-424.

Група № 21. Завдання з 21 по 24 квітня

23.04.2020 Урок  23  Зазначення на кресленнях допусків, розташування поверхонь та їх читання. Складальні креслення.

Д/З Опрацювати с.240-242, виконати завдання на с.242.

23.04.2020   Тема 24  Послідовність читання складальних креслень.

Д/З Опрацювати с.351-357.

Завдання з 13 по 17 квітня.

Тема 21. Читання умовностей і спрощень, що використовуються на кресленнях деталей.

Д/З: Опрацювати с. 181-182. Записати в конспект найбільш уживані умовності і спрощення.

Тема 22. Читання розмірів на кресленні. 

Д/З: Опрацювати і законспектувати послідовність читання креслень деталей. 

Група № 21, завдання з 6 по 10 квітня.

  1. Тема: З’єднання половини виду і половини розрізу.

Д/З: Опрацювати с.166-174, виконати завдання с.171 (№6).

  1. Тема: Читання зображень деталей, розташування їх на кресленні.

Д/З: Опрацювати с.174-179, скласти і записати в конспект алгоритм читання креслення.

Завдання на 26.03.2020.

Тема: Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізів.

Д/З. Опрацювати с.267-271.

Тема: комплексне креслення.

Д/З: опрацювати с.112 – 113. Виконати завдання № 1,2 с.144

Група № 21. Завдання на  19.03.2020

Тема: Елементи геометрії в контурах плоских деталей

Д/З: Опрацювати В.Я. Сидоренко «Технічне креслення», с. 51-53, с.199-203

Тема: Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення.

Д/З: виконати креслення деталі в трьох виглядах с.48 (рис.2.46 (в)).

 

Група № 41

Завдання з 17 по 23 березня

Завдання № 1. 17.03.2020

Тема: «Поняття про деталі та креслення деталей. Способи з’єднання деталей»

Д/З: Опрацювати підручник В.Я. Сидоренко «Технічне креслення» с. 203-205. Законспектувати характеризуючи види з’єднань деталей с.370-416.

Завдання № 2. 17.03.2020

Зображення з елементами переходу. Побудова ліній зрізу.

Д/З: Опрацювати матеріал с.68-77, виконати завдання с.87 (1,2).

Завдання № 3. 18.03.2020

Читання креслень з різною кількістю зображень.

Д/З:  Скласти алгоритм читання креслення. Опрацювати по підручнику «Технічне креслення та комп’ютерна графіка» с. 92-96.

Завдання № 4. 18.03.2020

Деякі особливості задання розмірів від вибраних розмірних баз. Визначення розмірних баз під час читання креслень.

Д/З: опрацювати підручник В.Я. Сидоренко «Технічне креслення» с. 360 - 366. Виконати завдання: с.366 (№1).

Завдання № 5. 20.03.2020

Використання симетрії і методу зсуву (переносу під час нанесення розмірів)

Д/З: Законспектувати відомості про види розмірів на складальному кресленні с.92 – 96.

 Завдання № 6 20.03.2020

Креслення деталей складної форми з криволінійними поверхнями.

Д/З: Виконати креслення деталі с. 72. Рис. 3.41(б).

Завдання № 7 23.03.2020

Тема: Загальні рекомендації до виконання робочих креслень. Креслення плоских деталей.

Д/З: Опрацювати с.203 – 205. Законспектувати основні визначення.

Завдання № 8 23.03.2020

Тема: Креслення деталей механічних передач. Креслення кріпильних різьбових виробів.

Д/З: опрацювати с.343 – 345, с.304 – 329.

Завдання №  9 26.03.2020

Тема: Читання робочих креслень деталей.

Д/З: опрацювати с.345 – 351. Скласти і записати в конспект алгоритм читання робочих креслень.

Завдання № 10 26.03.2020

Тема: Читання кінематичних, гідравлічних, електричних та монтажних схем автомобілів.

Д/З: виконати креслення умовних позначень для схем в табличках (в конспекті).