Викладач: Заїка Сергій Петрович. 

Телефон для надсилання відповідей: 0502488338

Група № 34, Завдання з предмету, Електротехніка з основами промислової електроніки з 13 по 17 квітня

Підручник       Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002

Тема 30. Стабілізація напруги та струму.

Опрацювати параграф 14.4.  с. 314 – 318. Записати в зошит класифікацію стабілізаторів.

Група № 34. Завдання з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» з 6 по 10 квітня

Тема 29. Випрямлячі, їх призначення і застосування.

Опрацювати параграф 14.2.  с. 305 – 312. Записати в зошит процес перетворення, основні параметри випрямлячів.

 

Група 34, завдання з предмету «Електротехніка з основами промислової електроніки» з 30.03.2020 по 03.04.2020

Тема 28. Тиристори, їх різновиди, особливості та параметри.

Опрацювати параграф 10.7.  с. 272 – 276. Записати в зошит будову, принцип дії, основні параметри тиристорів.

 

Група 34. Завдання з предмету "Електротехніка з основами промислової електроніки" з 23 по 27 березня

 Тема 27. Біполярні та польові транзистори. Схеми

включення та маркування транзисторів.

Опрацювати параграф 10.6.  с. 270 – 272. Дати письмові відповіді на контрольні запитання 35-№9 на с.275.