Група 41. Викладач Заїка Сергій Петрович

Електротехніка з основами промислової електроніки

         

 група № 41. «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Завдання 1. Завдання з 16 по 23 березня

Тема: Трифазна система змінних струмів.

Підручник: А.М.Гуржій «Електротехніка з основами промислової електроніки».

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 5.10 с.136-139, дати відповідь в зошиті на контрольні питання №15 та №16 на с.152.

Тема: «З’єднання обмоток генератора. Вмикання навантаження в мережу трифазного струму».

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 5.10 с.139-141 та законспектувати з’єднання обмоток генератора зіркою та трикутником.

    

група № 41. «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Завдання 2. Завдання з 16 по 23 березня

Тема: Трифазні три- і чотирипровідні системи.

Підручник:А.М.Гуржій «Електротехніка з основами промислової електроніки».

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 5.10 с. 142 -146 та дати відповідь на контрольні запитання №17, №18, №19 та  №20 на с. 152.

Тема: Лабораторно-практична робота №1. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою.

Домашнє завдання:Опрацювати та законспектувати пункт 1.1-1.3 практичної роботи.

 

 

                                                                        

Завдання з предмету

                  Електротехніка з основами промислової електроніки з 23 по 30 березня 2020 року

 

Підручник       Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002

 

Тема 1Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми.

Опрацювати параграф 5.7  с. 124-128 Дати письмові відповіді на контрольні запитання №12 на  с.152.

Тема 2. Вимірювання електричних величин аналогових та цифрових сигналів.

 Опрацювати  параграф 6.7 с. 170-176 дати письмову відповідь на запитання №7 на с. 186.

Тема 3. Електричні вимірювання осцилографами та комбінованими контрольно-вимірювальними приборами.

Опрацювати параграф 6.8  с. 176-182 Дати письмові відповіді на контрольні запитання №8  на с.186.

Тема 4. Основні методики перевірки генераторів.

Опрацювати параграф 8.10 с.230-231

Записати в зошит основні методики перевірки генераторів.

Тема 5.  Перевірка та регулювання електричних апаратів на стендах.

Опрацювати параграф 17.1 с.351-354

Підготувати повідомлення про перевірку та регулювання електричних апаратів на стендах.

Тема 6. Інтегральні мікросхеми. Основні параметри, конструктивні особливості.

Опрацювати параграф 18.4  с. 374-376. Підготуватись до контрольної роботи.