Викладач: Іванова Ніна Іванівна

Контакти для зворотнього зв’язку:

Email: inivpu@gmail.com

Viber: 0507312290.

Завдання для груп № 11, 15, 21, 31, 34

Виконані завдання, будь ласка, надсилайте зручним для Вас способом (фото, текстовий документ) на електронну адресу або вайбер викладача.

Група № 21, Фізика і астрономія, завдання на 22-23 квітня

Тема: Лабораторний практикум. Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму.

Завдання для опрацювання.

1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=6VNt4GTY0QM

2.Дати відповіді на контрольні запитання:

-Чому покази вольтметра різні при замкненому і розімкненому вимикачі?

-Чому неможливе  безпосереднє точне вимірювання ЕРС джерела? Як можна  підвищити  точність вимірювання ЕРС джерела?

23.04 2020 Тема:Практикум із розв’язування задач.

Завдання для опрацювання.

1.Повторити закони  постійного струму.

2.Виконати завдання 2,4,7 С.78-79

Група № 21, Фізика і астрономія, завдання на 16 квітня

Тема:Лабораторний практикум. Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників.

Завдання для опрацювання.

1.Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=djDLVIu_ef0&list=PLCD9AF99732D971DC&index=5&t=17s

2.Дати відповіді на контрольні запитання:

-  Як  з’єднуються  споживачі електроенергії в квартирах? Чому?

-Кімнату освітлює люстра з 6 ламп. Чи зміниться напруга на клемах ламп, якщо половину з них вимкнути?

Група № 11, 15 Фізика і астрономія, завдання з 6 по 10 квітня

Підручник: В.Д. Сиротюк, Фізика, 10 клас, 2018 (Рівень стандарту)

07.04.2020. Тема: Ізопроцеси. Газові закони для ізопроцесів. Практикум із розв’язування задач

Завдання для самоопрацювання:

1. Опрацювати § 38, виписати визначення кожного ізопроцесу, закон і зарисувати графіки ізопроцесу.

2. Виконати вправи 398, 401, 403, С. 154-155.

3. Виконати тестові завдання 1, 2, 3, 4, 5, С. 196.

 

Група № 21, Фізика і астрономія, завдання з 6 по 10 квітня

Підручник: Головко В.М., Фізика і астрономія, 11 клас, 2019.

08.04.2020, Тема: «Практикум із розв¢язування задач»,

Завдання для самоопрацювання:

1. Повторити закони Ома, закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.

2. Виконати тестові завдання 1, 3, 4, 5, 6, 8*, 9* на С. 81-82.

 

09.04.2020, Тема: «Практикум із розв¢язування задач»,

Завдання для самоопрацювання:

1. Повторити закони Ома, закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.

2. Розібрати виконання задачі 1 на С. 74.

3. Виконати тестові завдання 10, 11, 12, 13.

Термін виконання до 13.04.2020

 

 

Група № 31, 34 Фізика і астрономія, завдання з 6 по 10 квітня

 

Підручник: Є.В. Коршак, Фізика, 11 клас, 2017 р.

07.04.2020. Тема: Ядерні реакції. Поділ ядер урану.

Завдання для самоопрацювання:

1. Опрацювати § 74, відповісти письмово на запитання 1-5 С. 235

2. Готуємось до ЗНО

Опрацювати он-лайн завдання ЗНО-2018 додаткову сесію.

Термін виконання до 13.04.2020

 

Групи 11, 15, Фізика і астрономія, завдання з 30.03. по 03.04.2020

Підручник В.Д. Сиротюк, Фізика, 10 кл. 2018, рівень стандарту.

Тема: Практикум із розв’язування задач.

Завдання для самоопрацювання:

1. Повторити основні поняття: відносна молекулярна маса, молярна маса, кількість речовини, концентрація, формули для їх визначення.

2. Виконати вправи 389, 390.

 

Тема: Рівняння стану ідеального газу. Практикум із розв’язування задач.

 Завдання для самоопрацювання:

1. Опрацювати §37, виписати рівняння стану ідеального газу, значення універсальної газової сталої.

2. Виконати вправи на 2 на ст. 153, 393, 394.

Термін виконання  до  06.04.2020

Виконані завдання, будь ласка, надсилайте зручним для вас способом (фото, текстовий документ) на вайбер або електронну пошту викладача.

 

Група № 21, Фізика і астрономія, завдання з 30.03.2020 по 03.04.2020

Підручник: Головко В.М., Фізика і астрономія, 11 клас, 2019.

01.04.2020

Тема: Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричним струмом.

Завдання для самоопрацювання:

1. Опрацювати §6, виписати формули для визначення роботи та потужності, одиниці вимірювання цих величин. Виписати головне в цьому параграфі.

2. Задача 2 на ст. 53-54.

3. Вправи 1,3*

02.04.2020

Тема: Практикум із розв¢язування задач.

Завдання для самоопрацювання:

1. Розібрати і записати розв¢язок задачі 3 на ст. 75-76.

2. Вправи 8, 9, 12*

*Термін виконання до 06.04.2020.

 

Група № 11 та група № 15, завдання для виконання з 23.03.2020 по 29.03.2020.

Підручник: В.Д.Сиротюк, Фізика, 10 клас (рівень стандарту)

Тема: Ідеальний газ. Тиск газу, Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати § 36, відповісти письмово на запитання 1-4, с.148.

2. Виконати вправи 386, 387

 

Тема: Абсолютна шкала температур.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати § 37, відповісти письмово на запитання 1-6, с.150

2. Знайти інформацію про температурні шкали Реомюра та Фаренгейта.

3. Переглянути відеоурок 149 (Абсолютна температурна шкала (Павел Віктор), YouTube

 

Група № 21 (завдання для виконання з 23.03.2020 по 29.03.2020.)

Підручник: Головко В.М. "Фізика і астрономія", 11 клас, 2019

Тема: «Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників». Практикум із розв.

Завдання для самостійного опрацювання.

  1. Опрацювати § 8.

Розписати закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.

  1. Вправа 1., с.52-53.
  2. Виписати правила безпечного користування електричними приладами та обладнанням.

Завдання 2.

Тема: «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола».

Завдання для самостійного опрацювання.

  1. Опрацювати § 7, відповісти письмово на запитання 1-7, с.54.
  2. Вивчити Закон Ома для повного кола.
  3. Підготувати повідомлення або презентацію про джерела струму.

 

Завдання з 16 по 23 березня 2020 року

група № 11 та 15.

Фізика і астрономія.

Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії.

Підручник В.Д.Сиротюк,Фізика

1.Опрацювати § 32,33,34. Прочитати відокремити головне,відповісти письмово на питання після параграфів.

2.Підготувати повідомлення. мультимедійну презентацію на тему «Дифузія як засіб переміщення поживних речовин у рослинах», «Дифузія в природі і механіці».

Група 21.

Фізика і астрономія.

Тема: Постійний електричний струм.

Підручник М.В. Головко та ін. Фізика.

  1. Опрацювати § 6, відповісти письмово на питання після параграфа, вивчити визначення.