Предмет: Охорона праці

Викладач: Левченко Алла Миколаївна.

Телефон для надсилання відповідей та консультацій: 0952118274

11 група

 

13.10.

Тема: Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних факторів у галузі.

Д/З: Опрацювати с. 81-87. Скласти перелік 313 по професії.

 

16.10.

Тема: Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень.

Д/З: Опрацювати с. 93-95