Майстер виробничого навчання  Заїка Сергій Петрович

Завдання з предмету Основи електротехніки

Телефон для надсилання відповідей: 0502488338

Група №11, Завдання з предмету, Основи електротехніки з 13 по 17 квітня

 Підручник  Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002
Тема 6.  Трансформатори, їх призначення, конструкції.

Опрацювати параграф 7.1 с. 187-188. Записати в зошит визначення трансформатор, їх класифікацію.

Тема 7.  Принцип дії трансформатора.

Опрацювати параграф 7.2. с. 188-190. Записати в зошит будову, принцип дії та режими роботи трансформатора.

 

Група № 11, завдання з предмету «Основи електротехніки»  з 6 по 10 квітня

 Підручник  Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002
Тема 5.  Типи резисторів і способи їх з'єднань. Закони Ома.

Опрацювати параграф 3.5 с. 39-47. Дати письмову відповідь на контрольні запитання 7 та №8 на с.70.

Тема 6.  Магнітне поле.

Опрацювати параграф 4.1. с. 71-73. Дати письмові відповіді на контрольні запитання №1 та №2 на  с.100.

 

Група 11, завдання з предмету «Основи електротехніки» з 30.03.2020 по 03.04.2020

Підручник Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002
 
Тема 3.  Потужність, одиниці вимірювання.

Опрацювати параграф 6.6 с. 166-170. Дати письмову відповідь на контрольні запитання №6 на с.186.

Тема 4.  Опір електричного струму. Теплова дія струму.

 Опрацювати параграф 3.3. с. 27-31. Дати письмові відповіді на контрольні запитання №4, №6 на   с.70

 

Група11, завдання з 23 по 27 березня

 Підручник  Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підручник.-К.: Форум, 2002
Тема 1  Поняття електричного струму, сила струму, одиниці вимірювання.

Д/З: Опрацювати параграф 3.1 с.21-25 Дати письмові відповіді на контрольні запитання №1,№2, с.69.

Тема 2  Електрорушійна сила, напруга.

 Д/З: Опрацювати параграф 3.4. с. 32-39 Дати письмові відповіді на контрольні запитання №3-№10 с.70