Предмет: Українська мова.

Викладач: Лебедєва Ольга  Луківна

Телефон для надання відповідей на дистанційні завдання: 0950915793.

Завдання для учнів 11, 21 та 25 груп

Група № 21, завдання 26.05.2020

Тема: Узагальнення і систематизація вивченого

Д/з 1. Повторити Параграф 4-5. С.14-18.

Підручник :  Авраменко О.Українська мова,11 клас

26.05.2020

Тема:Підсумок. Повторення вивченого. Підготовка до написання контрольної роботи.

Д/З: 1.  Підготуватись до написання контрольної роботи. 2. Напишіть есе «Як я перемагаю свої лінощі». Використовуйте тропи та риторичні фігури.(обсяг 1с.)

Власне висловлювання.

Група № 25. Українська мова. 12.05.2020

Тема уроку: Узагальнення і систематизація вивченого.

Д/З: 1. Повторити тему «Мовна стійкість» - (мовна ввічливість, важіль перемикання «перезавантажити» країну) - с. 6-7, усно.

2. Виконати тестові завдання на с. 7-8.

Тема уроку: Узагальнення і систематизація вивченого

Д/З: Напишіть власне висловлення на проблему «Здоровий спосіб життя: мрія чи реальність», використовуючи тропи та фігури. Обсяг - 1-1,5 стор.

Група № 21.  12.05.2020.

Тема уроку: Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення).

Д/з: 1. Опрацювати §67.

2. Розглянути таблицю «Риторичні фігури» - (с. 19-20) - усно.

3. Виписати поняття «антитеза», «градація», «повторення»  с. 20

4. Виконайте тестові завдання с. 21

Підручник: О.Авраменко Українська мова, 11 клас, Київ, «Грамота», 2019.

Тема уроку: Збагачення тексту й речень тропами й фігурами. Есе.

Д/з: Написати вільне есе «Як я перемагаю свої лінощі». Використовуйте в ньому тропи й фігури. Обсяг - 7-10 речень. Власне висловлення.

 

Група № 21, 05.05.2020

Тема: Практична риторика. Засоби мовного вираження промови. Есе.

Д/З: Підготувати усне повідомлення «Засоби мовного вираження промови».

Написати есе «Як добро перемагає в нашому недоброму світі? Обсяг есе 1-1,5 с.

Група № 11. Українська мова, завдання на 29.04.2020

Аналіз контрольної роботи. Орфографічна норма

Д/з: 1. Опрацювати §28 (с.85-86, усно).

2. Виконати вправу 2 (с. 87)

Підручник: О.Авраменко, Українська мова, 10 кл., Київ, Грамота, 2019.

 

Група № 21. Українська мова, завдання на 28.04.2020

1.Тематична контрольна робота за темою «Практична риторика». Власне висловлення

Д/з: Написати есе «Головна вулиця нашого села» (обсяг 1-1,5 с.).

2.Поняття «Мовної стійкості». Джерела, що живлять мовну стійкість.

Д/з: Підготувати інформацію «Джерела, що живлять мовну стійкість». Матеріали Інтернету.

 

Група № 25. Українська мова, завдання на 28.04.2020, 30.04.2020

28.04. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення)

Д/з: Розкрити поняття «антитеза», «градація», «повторення».

2. Навести по два приклади кожного поняття (письмово).

Матеріали Інтернету

30.04. Збагачення тексту й речень тропами й фігурам.

Д/з: Скласти текст, використовуючи тропи й фігури. Тема тексту - за вибором учня. Обсяг - 1-1,5 с. Власне висловлення

(можна з художніх текстів)

 

Група № 11, Українська мова,  24.04.2020

Тематична контрольна робота

Д/З Виконати тестові завдання (письмово,с. 83)

Підручник: О. Авраменко Укр. мова,10 кл.

Група № 21,  Українська мова,   21.04.2020

Тематична контрольна робота з теми  «Практична риторика»

Д/З Написати есе «Т. Шевченко -це історія успіху, а не історія поразки» (письмово,обсяг 1-1,5 стор.)

Підручник: Власне висловлення

 

Група № 11, Українська мова, завдання на 17 квітня.

Тема: Усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням.

Домашнє завдання.

1. Дібрати текст у публіцистичному стилі(1-1,5 сторінки)

2. Усно переказувати текст. Для пошуку текстів звертатись до Інтернету.

Група № 21, Українська мова, завдання на 14 квітня

Тема: Дискусія «Мовна мода - це добре чи погано»?»

Домашнє завдання: Підготуватись до дискусії на запропоновану тему (усно).

Тема: Узагальнення і систематизація вивченого.

Домашнє завдання:

1. Повторити параграф 13-20 (усно).

2. Виконати впр.7(1) - письмово с.50.

Підручник: О. Авраменко Українська мова,10 кл.

 

Група № 25, Українська мова, завдання 14 квітня

Тема: Мовна стійкість як ключова риса національно мовної особистості; Поняття мовної стійкості. Джерела,що живлять мовну стійкість

Домашнє завдання: Підготувати інформацію «Джерела,що живлять мовну стійкість»(письмово на 1 с.)

Для підготовки інформації використовувати Інтернет.

 

Група № 25, Українська мова, завдання 16 квітня

Тема. Засоби мовного вираження промови.

Домашнє завдання 1. Написати есе «Секрети життєвого успіху»(письмово на 1 с.)

 

Група № 11, завдання з 30.03.2020 по 03.04.2020

Тема. «Складні випадки наголошування слів. Есе.»

Домашнє завдання. Опрацювати § 26-27. Написати есе «Наголос – душа слова».

Група № 21, завдання на 31.03.2020. Урок 1

Підручник О.Авраменко. Українська мова, Київ, «Грамота», 2018 р.

Тема «Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки».

Домашнє завдання: Опрацювати § 59-60, виконати вправу 4 (ст. 188-189)

Група № 21, завдання на 31.03.2020. Урок 2

Тема: «Правила ведення суперечки. Аргументи й докази»

Домашнє завдання: Опрацювати §61-62.

Виконати вправу 4 ст.192-193  

Група № 25, завдання на 31.03.2020.

Тема: «Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу».

Домашнє завдання. Виконувати тестові запитання (із збірника О.Авраменка).

Група № 25, завдання на 02.04.2020.

Тема: Дискусія «Краще жити в місті чи селі?»

Домашнє завдання: Написати есе «Мовна мода – це добре чи погано?»

 

 

11 група - українська мова, завдання з 23.03. по 27.03.2020

Урок  № 27

Тема: Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос.

Опрацювати:

1. §26-27 (с.81-84)

2. Виконати вправу 4 (82-83)

Підручник Олександр Авраменко, українська мова, 10 кл. Київ, «Грамота», 2018 р.

 

21 група - українська мова завдання з 23.03. по 27.03.2020 (2 уроки)

Урок № 22

Тема: Словозміна іменників 4 відміни

Д/з: 1. Опрацювати § 55-56, 57-58 (ст. 175-183)

        2. Виконати вправу 2 (ст. 176)

Підручник: О. Авраменко українська мова, 10 кл., Київ, «Грамота», 2018 р.

 

 

25 група - українська мова  завдання з 23.03. по 27.03.2020(2 уроки)

 

1 урок

Тема:   Полемічні прийоми

Д/з: 1. Опрацювати §63-64

2. Виконати вправу 3 (ст. 197-198)

3. Словникова робота (ст. 198-199)

2 урок

Тема: Мистецтво відповідати на запитання.

1. Опрацювати §63-64

2. Виконати вправу 4 (ст. 199-200),

3. Записати в зошит слова ляпіс, стетоскоп, пояснити значення слів (ст. 200).

 

Підручник: О. Авраменко українська мова, 10 кл., Київ, «Грамота», 2018 р.

 

 

Завдання для опрацювання з 16.03.2020 по 20.03.2020

Група № 11.

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос.

1.Опрацювати §26-27(усно).

2. Виконати вправу 2 с.82.

Група № 21

 

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

  1. Опрацювати §52-53.
  2. 2.Виконати вправу 4 с.168-169.

Словозміна іменників ІV відміни.

  1. Опрацювати §52-53.
  2. Виконати вправу 5 с.169-170(тестові запитання).

Група № 25, Завдання № 1

 Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

  1. Опрацювати §59-60.
  2. 2.Виконати вправу 4 с.188-189.
  3. Відповісти на запитання с.189.
  4. Підручник О.Авраменко Укр. Мова,10 кл

 

Група № 25, Завдання № 2

Тема: Правила ведення суперечки. Аргументи й докази.

Домашнє завдання:

1.Опрацювати 61-62;

2.Виконати вправу7,с.193.